Krav, Kravmärket

Fråga: Vad är KRAV förkortning av och vad heter organisationen på engelska och tyska?

Svar: KRAV är ett registrerat varumärke och heter likadant på andra språk. Det är ursprungligen en sorts kortform för Kontrollföreningen för Alternativ Odling. Organisationen har sedermera bytt namn till Kontrollföreningen för Ekologisk Odling men kallar sig nästan alltid KRAV. Det är en förening bestående av ett antal rikstäckande medlemsorganisationer. KRAV kontrollerar att varor är ekologiskt producerade och förser varorna med KRAV-märket. I många texter kan man behandla varumärket som ett vanligt namn och skriva t.ex. Kravmärket.

Frågedatum: 1998-05-15