kund

Fråga: Har ni någon definition av kund?

Svar: Vi har kommit fram till följande definition i ett projekt för en av våra kunder (!). Den är dock allmängiltig: kund ’juridisk eller fysisk person som mottar vara eller tjänst’. Det viktigaste med den definitionen är att det står ”mottar”, i presens. Många har problem med att man vill kalla dem för kunder som ännu inte blivit det. Det är då man behöver förledsbestämningar som presumtiv kund, potentiell kund, suspectkund, prospectkund etc. som sinsemellan betyder lite olika beroende på hur nära de som ännu inte är kunder är att bli verkliga kunder.Ett företag kan vilja kalla alla som det exempelvis skickar ut information till för kunder, även de som inte begärt att få den. Kanske vore intressenter en bättre benämning då. Eller mottagare av utskick.

Frågedatum: 2010-12-22