kundnöjdhetspanel

Fråga: Finns det någon svensk benämning på de här ”terminalerna” där du kan ge en kort respons på om du är nöjd eller inte nöjd med servicen i en butik? De verkar finnas  vid utgången i var och varannan butik numera. Jag har hört att de kallas för ”happy-or-not-terminaler”, men hittar ingen svensk benämning. Jag skulle behöva det för en beskrivning på min webbplats.

Svar:  Nej, någon vedertagen svensk benämning för denna relativt nya företeelse finns nog inte än. Däremot hittar vi belägg för smiley-terminal, eller smilisterminal som man också kan säga. En mer beskrivande benämning skulle kunna vara kundnöjdhetsterminal eller hellre kundnöjdhetspanel, som vi också funnit belägg för.

Frågedatum: 2017-01-18