låga och torraka

Fråga: Jag håller på att leta engelska benämningar som ska användas till Skogsstyrelsens skyltar efter en storm. Orden jag söker engelska motsvarigheter till är låga och torraka.

Svar: Låga, som står för ’trädstam som legat på marken en längre tid’, har den engelska motsvarigheten old windthrow. Ordet torraka används främst i Norrland, annars är termerna rottorrt träd alternativt ståndtorrt träd vanliga för det begrepp som definieras som ’stående dött träd’. Den engelska motsvarigheten är dead tree eller på amerikansk engelska snag. De här upplysningarna finns att läsa i vår Skogsordlista som finns inlagd i Rikstermbanken.

Frågedatum: 2006-05-22