lågtryckssystem

Fråga: I kommunala handlingar som rör avloppssystem används ibland termen LPS-system (Low Pressure System) som jag tycker bör kallas smalrörssystem på svenska eftersom det handlar om rör med en diameter på maximalt 4 cm. Vad tycker ni?

Svar: Den term som verkar användas av fackmän på området är inte smalrörssystem utan lågtryckssystem. Både termerna är tydligt beskrivande, men de fokuserar på olika aspekter (utseende och funktion). När det nu förekommer en väl etablerad fackterm finns det ingen anledning att införa en ny term. Däremot är en term av typen LPS-system olämplig framför allt för att den innehåller en förkortning som inte förklaras. Använd därför lågtryckssystem. Det definieras i VVS-sammanhang som ’kanalanledd med lufthastigheter under ca. 6 m/s’ och i ventilationssammanhang som ’luftdistributionssystem innehållande komponenter avsedda att arbeta vid ett tryck lägre än en viss nivå’.

Frågedatum: 1999-03-18