längdled

Fråga: Ska vi i våra tekniska beskrivningar skriva i längdled eller i längsled i samband med till exempel mätning eller jämnhet. För andra riktningar används bland annat i tvärled eller tvärs.

Svar: Vi har internt fler belägg för i längdled. Det hela kompliceras lite av att vi också har några belägg för i längsled, bland annat i TNCs textilordlista. Kanske kan det vara så att uttrycket längsmed smittat av sig på detta uttryck, men det har vi inte kunnat belägga. Ser man på hela ”familjen” av liknande uttryck kan man konstatera att det inte verkar föreligga några problem med i höjdled eller i tvärled – eller med i breddled för den delen, som vi också har belägg för: ”skiva bestående av i breddled hoplimmade bräder”. Med stöd av NEO, SAOL och SAOB, som enbart har med längdled, rekommenderar vi även fortsättningsvis uttrycket i längdled.

Frågedatum: 2008-02-01