lansering

Fråga: Kan jag få hjälp med en definition av lansering?

Svar: Någon kortfattad definition har vi inte hittat men däremot en förklarande kontext på Vägverkets webbplats. Där står: ”Sektionerna placeras bakom landfästet på lanseringsplanet och svetsas samman till en kontinuerlig låda. Lansering sker när längden brolåda motsvarar spännvidden för nästa fack som ska överbyggas. Lansering sker med hjälp av vajerdomkraft förankrad på landfästets frontmur. Den sker etappvis med ett fack i taget. Stållådan lanseras över pelarna på glidlager placerade på de permanenta lagren. Efter varje lanseringsetapp fixeras bron provisoriskt. Vid stöden närmast högbron kommer stållådan att placeras på provisoriska stöd tills dess att kopplingsdelen mot högbron är klar.” Alltsammans handlar om att bygga en bro på sidan om den gamla och sedan foga in delen permanent på rätt plats.

Frågedatum: 2000-06-07