läskpress

Fråga: När man skrev med bläck förr i tiden använde man en slags vagga med läskpapper på. Vad heter en sådan?

Svar: I Svenska Duden finns en bild på en läskpress, som är det som avses. I Nationalencyklopedins ordbok finns en definition på läska i den betydelse som avses här: ’torka med läskpapper med avs. på papper med färsk bläckskrift’.

Frågedatum: 2000-05-25