LCD-projektor

Fråga: Hur rekommenderar ni att LCD-projektor skrivs? Med gemener eller versaler?

Svar: Initialförkortningar som inte utgör namn ser man numera allt oftare skrivna med små bokstäver. De kan mycket väl skrivas med små bokstäver om de är vanligt förekommande i allmänspråket och snarare än de utskrivna uttrycken blivit normalformen. Man måste dock alltid ta ställning till om initialförkortningen då blir tillräckligt tydlig för läsaren. Eftersom LCD inte är en sådan förkortning som är vanligt förekommande i allmänspråket bör den skrivas med versaler.

Frågedatum: 2001-10-22