leksaksliknande cigarettändare

Fråga: Finns det någon bättre svensk termmotsvarighet för det som på engelska kallas novelty lighter än leksaksliknande cigarettändare?

Svar: Det finns ingen etablerad svensk term för begreppet. En snarlik term är novelty items, som brukar översättas till skämtartiklar. I just det här fallet vill man betona risken att små barn använder tändarna i tron att det är en leksak, så därför är det bättre att säga leksak än skämtartikel. Även en tändare som ser ut som en liten flaska eller en klocka uppfattas ju som en leksak för ett litet barn.

Frågedatum: 2006-04-10