lidar

Fråga: Jag undrar vad lidar betyder. Sammanhanget är ”Lidar systems designed for anti-collision purposes”.

Svar: Svenska optiksällskapet beskriver lidar så här: ’lidar, optisk radar; termen lidar är en förkortning av det engelska uttrycket ”light detection and ranging” och används för att beteckna optisk radar (vanligen laserradar), speciellt för mätning av bakåtspridning i atmosfären, men även för mätning på hårda mål.”

Frågedatum: 2000-08-14