likström

Fråga: Hur förkortas växelström respektive likström i svenskan?

Svar: I standarden SEN 01 03 01 finns belägg för svenska förkortningar: ”vs” i stället för engelska ”ac” för växelström respektive ”ls” i stället för engelska ”dc” för likström. Enhetsbeteckningen för ampere är A och för volt V. Man kan således skriva ”100 A ls” eller ”100 V vs”.

Frågedatum: 1997-03-25