linbock

Fråga: I ett program om Stonehenge talar man om A-frame, som är en ställning som ser ut som ett A, och som används som en slags hävstång. Det översattes med linboling (på lunnare) i en allmän teknisk ordbok. Vad är lunnare?

Svar: I TNCs Skogsordlista är linbock den svenska motsvarigheten till engelskans A-frame. Linbock definieras som ’(på traktor eller lunnare:) ståndare med linledare för vinschlina’ med anmärkningen: ”linbocken bär och styr linan”. Lunnare är ett ’fordon avsett för terrängtransport av helt eller delvis släpande (virkes)last’.

Frågedatum: 1997-12-03