linkap

Fråga: Jag ska översätta en text om krut, pyroteknik m.m. där ordet linkap finns med. Jag förstår inte riktigt vad det är och ingen googling har hjälpt. Vad kan det vara på engelska?

Svar: Termen linkap verkar förekomma i samband med pyrotekniska artiklar, men vi har (underligt nog) inga belägg för den i våra register och databaser. Men i dokumentation från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) används den i pyrotekniska sammanhang: ”Exempel på pyrotekniska artiklar som omfattas av det nya regelverket är … drivladdningar för modellraketer, knallkorkar, linkap …” Efter kontakter med diverse pyrotekniska fabriker verkar det, som det låter av termen att döma, handla om ett ’redskap som innehåller en liten krutkammare som vid antändning skjuter en kniv genom linan så att den kapas’. Enligt personer på MSB:s avdelning för explosiva varor används safety cutter device, line cutter på engelska för detta begrepp. I dessa termer framgår det dock inte att de just innehåller en krutkammare (och det går väl att tänka sig andra linkapar). En annan tänkbar engelsk motsvarighet skulle då kunna vara pyrotechnical wire-cutter.

Frågedatum: 2015-05-21