ljud- och bildupptagning

Fråga: I propositionen till en reform, som kom för några år sedan, används begreppet videoupptagning. I lagtexten står det bildupptagning och ljudupptagning. En expert förordade att vi skulle skapa ett nytt begrepp, nämligen LB-upptagning, som vi får förklara lite här och var. Är det lämpligt?

Svar: Nej, vi förespråkar termen ljud- och bildupptagning för detta begrepp. Det blir tydligast och heller inte missvisande. Den förkortade formen LB-upptagning kan visserligen vara praktisk för skribenten men ge läsare problem. Det är inte självklart att läsaren tolkar förkortningen på det sätt som skribenten tänkt sig. Vi svenskar är vana vid långa ord och sammansättningar och därför tror vi inte att det kommer att skapa några problem med ljud- och bildupptagning som term i dessa sammanhang.

Frågedatum: 2008-09-15