luftfräschare

Fråga: Jag behöver en bra svensk motsvarighet till det engelska uttrycket air freshener. Kallas en sådan produkt à la Wunderbaum för luftrenare på svenska?

Svar: Luftrenare är ingen lyckad benämning på denna produkt eftersom luftrenare definieras som ’apparat för avskiljande av vatten- och oljedroppar samt fasta föroreningar i tryckluft’. Bättre benämningar på svenska är luftfräschare, doftspridare eller allmännare, doftartikel.

Frågedatum: 1999-06-01