makroskop

Fråga: Inom kriminaltekniken använde man först vanliga mikroskop av samma typ som biologer använder, men på 30-talet utvecklade Leica i Tyskland en typ av mikroskop med lägre förstoringsgrad (4–80 ggr) som var mer lämpad för kriminalteknisk undersökning. Dessa lågförstorande mikroskop kallar tillverkaren makroskop. Är den termen verkligen lämplig?

Svar: Nej. Ordet makroskopisk betyder ’synlig för blotta ögat’, vilket innebär att makroskop är en vilseledande term för en anordning som överhuvudtaget förstorar något.

Frågedatum: 1995-04-03