mål

Fråga: Jag undrar om TNC skulle kunna säga något om orden mål och målsättning. är det någon betydelseskillnad?

Svar: Det finns en definition i Socialstyrelsens termbank som vi tycker ringar in mål tydligt: ’avsett resultat av aktivitet’. Ordet målsättning är luddigare, har inte samma stringens. Vi har heller inte någon definition, vilket tyder på att målsättning inte uppfattas som lika tydligt utan just är lite luddigare.

Frågedatum: 2011-03-11