mast

Fråga: Är det någon skillnad på mast och torn?

Svar: Ja, i TNC 98 Tekniska basordstår följande definition av mast: ’hög och smal konstruktion, stagad eller inspänd, som bär upp teknisk anordning’. Exempel på anordningar som bärs upp av master är antenner och belysningsarmaturer. I samma ordlista står om torn: ’högt och smalt byggnadsverk, vars höjd är väsentlig för dess funktion’. Exempel på torn är vattentorn, utsiktstorn och tv-torn.

Frågedatum: 1995-10-20