maximum

Fråga: Vad heter substantivet maximum i plural? Maxima? Vad heter det i bestämd form plural? I nya SAOL står det maximum i både singular och plural.

Svar: TNC, SAOL och Svenska språknämnden ger samma rekommendation: vi rekommenderar ”ett maximum”, ”flera maximum”, ”de maximumen” i analogi med ”ett centrum”, ”flera centrum”, ”de centrumen”. Då har man också anpassat dessa substantiv som slutar på -um mer till svenskan. I dag strävar vi efter att försöka komma bort från former som centra och maxima i de fall det är möjligt.

Frågedatum: 1999-11-04