mediation device

Fråga: Finns en svensk vedertagen motsvarighet till termen mediation device inom telekommunikation?

Svar: I Nokias ordlista Tero termbank printout från 1996 finns mediation device, förkortat MD med den svenska motsvarigheten mellanutrustning.

Frågedatum: 2001-09-24