medium

Fråga: Jag undrar om TNC skulle vilja ge mig lite vägledning i en fråga. Håller på med ett införandeprojekt av ett system som från början skulle hantera bilder men som nu även tar hand om film och ljud. Då fungerar inte de termer som man hade förut såsom ”bilden visar”, ”bildinfo” etc. Har ni något förslag på ett samlingsbegrepp för just bild, film och ljud?

Svar: En gångbar term för detta är medium (dock inte formen ”media”) som när den används inom kommunikation definieras så här: ’medel för överföring eller lagring av data’. I ditt fall skulle det bli ”mediet visar”, ”medieinformation” i stället för ”bilden visar”, ”bildinfo”. I gränssnitt på bibliotek används ibland även uttrycket ”medietyp” för olika lån av t.ex. böcker, cd-skivor eller filmer.

Frågedatum: 2012-04-05