megapascal

Fråga: Hur förkortar man megapascal? ”MPA” eller ”MPa”?

Svar: Multipelprefixet mega skrivs med beteckningen ”M” och pascal med beteckningen ”Pa”. Beteckningen för megapascal blir då ”MPa”.

Frågedatum: 1998-01-27