MERS-coronavirus

Fråga: Jag undrar vad ni skulle rekommendera oss att skriva: MERS-CoV eller mers-coronavirus (eller något annat)? Och varför ska det skrivas så?

Svar: Allra tydligaste torde vara att skriva ”MERS-coronavirus (MERS står för Middle East Respiratory Syndrome)”. Det gör man om läsarna inte alls vet något om området. Är förkortningen ny eller inte känd för de tilltänkta läsarna är det tydligast att skriva MERS med versaler. Så gör till exempel den svenska versionen av Snomed CT (Systemized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms): MERS-coronavirus.

I skriften ”Medicinskt fackspråk i skrift” kan du läsa mer om bland annat initialförkortningar i medicinsk text. Skriften finns att ladda ned gratis i vår bokhandel.

Frågedatum: 2015-06-24