mikro

Fråga: Inom området hållfasthet i vägsammanhang använder vi mikro i samband med relativ töjning. Exempel: asfaltens töjning vid belastning av en 10-tonsaxel var 350 mikro. Med det menar vi att den relativa belastningen är 0,000 350 mm/mm, det vill säga dimensionslöst. Är detta korrekt?

Svar: Man kan inte säga mikro för talet 0,000 001. Prefixet bör bara användas i kombination med en enhet (t.ex. mikrofarad med beteckningen μF). I ditt exempel skall du inte skriva 350 mikro. Eftersom talet i ditt exempel är dimensionslöst bör du ange att den relativa töjningen är 350 x 10(-6) (dvs. trehundrafemtio gånger tio upphöjt till minus sex). Om du vill använda dig av enheter kan du skriva 0,000 350 mm/mm eller 350 mm/km eller 350 mikrometer/m.

Frågedatum: 1999-08-10