naturmaterial

Fråga: Jag har upptäckt att termen naturmaterial används även för att benämna de material som innehåller några artificiella komponenter. Ett exempel är vegetabilisk olja som kan innehålla lösningsmedel, jämför andra klara fall som träull. Min fråga är: Hur ska man definiera begreppet naturmaterial?

Svar: Det är viktigt att skilja mellan material och produkter. Vegetabilisk olja som du nämner är en produkt, och den kan bestå av naturmaterial och artificiella tillsatser. Andra exempel på liknande produkter är modified natural rubber som definieras som ’obtained by grafting or mixing rubber with artificial plastic material’. Ett exempel på ett naturmaterial är naturfiber som definieras i TNC 76 Textilordlista som ’fiber bildad av naturen, t.ex. bomullsfiber’. I TNC 98 Tekniska basord definieras förleden natur- ’som är färdigbildad i naturen’.

Frågedatum: 1995-11-21