nollgenomgång

Fråga: Jag behöver hjälp med en översättning till engelska av uttrycket nollgenomgång som används i samband med mätning av fasfördröjningen mellan spänning och ström.

Svar: Den vanligaste engelska motsvarigheten till nollgenomgång verkar vara zero crossing. Stavning med bindestreck, zero-crossing, förekommer också, men då inom området artificiell intelligens, AI. Kanske är skrivningen utan bindestreck att rekommendera, särskilt om termen används i sammansättningar (då det annars skulle kunna bli två bindestreck).

Frågedatum: 1999-02-03