nostrification

Fråga: Hur bör det engelska uttrycket nostrification som används vid värdering av utländska utbildningar för att uttrycka att en utländsk utbildning godtas (ananammas) som svensk, uttryckas på svenska? Nostrifiering eller nostrifikation?

Svar: Enligt Högskoleverket innebär nostrification att en person får landets titel eller examen om man bedöms ha notsvarande utbildning från ett annat land. Jämförelsen skall innehålla utbildningens uppläggning i detalj och alla moment personen studerat. Begreppet används fortfarande i vissa länder, framför allt i Syd- och Östeuropa, men inte i Sverige, där man har gått ifrån det. I Sverige ges i stället ett slags övergripande jämförelse, ett värderingsutlåtande, men man får inte titeln ifråga. Ordet har börjat figurera på arbetsmarknaden, men den närmaste motsvarigheten blir antalet akademiska poäng. Vill man inte använda värderingsutlåtande och ändå anpassa ordet till svenska blir nostrifiering det bästa förslaget.’

Frågedatum: 1998-11-23