ö-drift

Fråga: Hur definieras ö-drift?

Svar: Ö-drift är en term som förekommer inom området kraftdistribution. Om t.ex. två kraftbolag är sammankopplade med varandra och ett fel uppstår hos det ena kraftbolaget kan bolagen kopplas isär, varvid det fristående kraftbolaget övergår till ö-drift, som även kallas insulär drift.

Frågedatum: 1997-03-27