ODP

Fråga: I en text som handlar om kylmedel förekommer förkortningen ODP (som uttyds ozon depleting potential). Översätts det till svenska?

Svar: Enligt våra belägg förekommer ODP, ibland också i sammansättningar, utan att översättas i svensk text. ODP är ett mått på den effekt som ett ämne har på ozonet i atmosfären.

Frågedatum: 1998-03-13