organigram

Fråga: Vad är ett organigram? Det har någonting att göra med strukturen på en organisation.

Svar: Organigram används ungefär som en synonym till organisationsschema, dvs. något som visualiserar sambanden mellan enheterna inom en organisation. Men vi tycker att organisationsschema är att föredra därför att det är en tydligare och mer genomsynlig term än organigram.

Frågedatum: 2012-04-13