origo

Fråga: Vad kallas nollpunkten i en graf, origo, på engelska?

Svar: Origo – skärningspunkten (nollpunkten) för axlarna i ett koordinatsystem – har i flera källor som vi kontrollerat den engelska motsvarigheten origin. Den längre termen origin of coordinates finns också befäst. Förkortningen för origin är orig. Termen origo används även på danska och norska, medan franskan har origine.

Frågedatum: 1998-06-02