ottomotor

Fråga: Jag skulle vilja ha en definition på ottomotor. Kan en dieselmotor vara en ottomotor?

Svar: En ottomotor är en ”förbränningsmotor av kolvtyp i vilken bränslet, vanligen bensin eller alkohol, blandat med luft, tillförs cylindrarna, komprimeras och antänds av tändstift” (TNC 81 Energiordlista). En dieselmotor är också en förbränningsmotor av kolvtyp, men det är ingen ottomotor. De båda motorerna är uppkallade efter sina uppfinnare Nikolaus Otto respektive Rudolf Diesel.

Frågedatum: 1998-09-30