outsourcing

Fråga: Jag har fått frågan från Finansinspektionen m.fl. om vad man ska säga på svenska för outsourcing och, milda makter, outsourca. Ni har säkert fått frågan och något bra svar, eller hur?

Svar: Outsourcing är ett modeuttryck i dag, och står ungefär för ’utläggning av verksamhet på entreprenad’. I början användes det snävt för datordriftsutläggning, varvid driftsentreprenad föreslogs. I dag är begreppet vidare och står för ’utläggning (av verksamhet på entreprenad)’. Se vidare Svenska datatermgruppens rekommendationer.

Frågedatum: 1997-11-20