packsats

Fråga: Vad är en packsats för något? Och vad heter en sådan på engelska? Volvo Lastvagnar har just fått en stor order på packsatser. Det handlar alltså om lastvagnar.

Svar: Informationsavdelningen på Volvo Lastvagnar Sverige kunde upplysa om att ”för att möjliggöra montering av lastbilar på orter där det finns mindre sammansättningsfabriker så skickas materialet dit i packsatser”. Det verkar alltså handla om att de delar som så småningom ska bli en lastbil skickas i en sats till stället där den ska sättas ihop. På engelska brukade man, enligt informationsavdelningen, säga CKD-kit. CKD står för completely knocked down.

Frågedatum: 1999-12-22