paging

Fråga: Jag undrar om TNC har dokumenterat någon svensk term för det som på engelska kan heta paging i den här beskrivna betydelsen: ”paging är det när man delar upp något med många poster på olika sidor, oftast något från en databas”.

Svar: Paging verkar vara dominerande även i svensk text. Sidhantering skulle kunna vara ett bra alternativ om man vill använda en svensk term för begreppet.

Frågedatum: 2005-11-15