papp

Fråga: Jag undrar om papp, och kartong är samma sak inom papperstillverkning, jag avser inte kartong i betydelsen förpackning.

Svar: Nej, de bägge termerna är inte utbytbara. Kartong kan klassificeras som papper eller papp beroende på ytvikten; papper har låg ytvikt, medan papp hög. I begreppet kartong ingår även egenskapen ”av viss styvhet”.

Frågedatum: 2005-03-07