parabol

Fråga: Jag har köpt ett hus, och i kontraktet står det att parabol ska ingå. Ägaren hade tagit med sig all utrustning inklusive kablar, och försäkringsbolaget vill bara ge ersättning för parabolantennen. Vad innefattas i parabol?

Svar: Parabol, paraboloid är ursprungligen en geometrisk term och betecknar en andragradsyta av bestämd form. Tyvärr måste man konstatera att kontraktet är otydligt skrivet och att uttydningen av parabol inte är entydig. Ordet kan i det här fallet stå antingen för parabolanläggning eller parabolantenn.

Frågedatum: 1995-12-07