passerbricka

Fråga: Vad kallar man en nyckelring med en elektronisk bricka som hålls upp emot en läsare i ett datorbaserat låssystem?

Svar: Det verkar finnas flera olika benämningar i dag: PAC-bricka, elektronisk nyckel, passerbricka, passagebricka och beröringsfri nyckelbricka. Av dessa rekommenderar TNC passerbricka, som ju passar bra ihop med benämningen passersystem för datorbaserade låssystem. Dessutom innehåller termen inget varumärkesnamn eller orden ”nyckel” eller ”nyckelbricka” som ju är något annat.

Frågedatum: 2006-02-21