perfusion

Fråga: Enligt NE betyder perfusion ’genomspolning av ett organs blodkärl med vätska, t.ex. för att åstadkomma blodfrihet i samband med transplantation’. Men i texten jag översätter står det ”… the human application of these tissues and cells (such as implantation surgery, perfusion, insemination or transfer of embryos)”. Är det perfusion enligt NE man menar då, eller kan ordet stå för något annat också?

Svar: Vi har slagit i svenska, engelska och svensk-engelska medicinska ordböcker och uppslagsverk och kommit fram till att den svenska termen perfusion har precis samma definition som den engelska termen perfusion. Det är en metod som man bland annat använder inom organdonation för att frakta (förvara) organ och innebär att man spolar igenom organ eller kroppsdelar med vätska.

Frågedatum: 2006-05-12