person med rörelsenedsättning

Fråga: Vi är några textgranskare som har börjat fundera över vad vi bör göra med ordet rörelsehindrad. Jag ser i en del texter att man skriver person med rörelsehinder, men undrar om det kanske vore ännu bättre med person med rörelsenedsättning, analogt med person med funktionsnedsättning, eller kanske ännu hellre person med nedsatt rörelseförmåga. Det skulle vara intressant att veta hur TNC ser på detta.

Svar: TNCs rekommendation är att använda person med rörelsenedsättning i analogi med person med funktionsnedsättning. Alternativet person med nedsatt rörelseförmåga är också tänkbart, och i linje med Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning (’nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga’). När det gäller kortformer som rörelsehindrad eller rörelsenedsatt så ska man vara medveten om att de kan uppfattas som egenskaper hos den enskilda. Sådana former bör undvikas i fackspråkliga och legala sammanhang. De är dock ganska vanliga när man söker på nätet. Till exempel så finns Förbundet unga rörelsehindrade.

Frågedatum: 2015-05-12