personnummer

Fråga: Jag har sökt på personnummer i Rikstermbanken och hittat en definition men ingen engelsk ekvivalent. Gör jag något fel när jag söker?

Svar: Nej, inte alla termposter i Rikstermbanken har ekvivalenter på främmande språk. I andra källor kan man hitta flera termer som anges som engelska ekvivalenter till personnummer, t.ex. code number, personal code number, social security number. Någon exakt ekvivalent går dock knappast att finna eftersom personnummer hör till så kallade kulturspecifika begrepp. Personal identity number är nog det närmaste man kan komma.

Frågedatum: 2010-06-18