pistmaskin

Fråga: Hur översätter jag Pistenraupe till svenska? Det är en maskin som ska preparera skidbackar så att de blir lättare och säkrare att åka i.

Svar: Det heter pistmaskin på svenska.

Frågedatum: 1995-09-01