plast av tvärbunden polymer

Fråga: Vi använder inom ortopedi ett relativt nytt plastmaterial som behandlats för att motstå slitage bättre. Den behandlade plasten kallas på engelska cross-linked. Jag kan tänka mig att på svenska använda termen korslänkad plast. Vet ni om den termen används, till exempel av kemister?

Svar: Cross-linked översätts till tvärbunden på svenska. I vår termbank finns endast tvärbunden polymer, men vi ser inga hinder för att man säger tvärbunden plast eftersom plast består just av polymerer. För att vara extra tydlig bör man kanske säga plast av tvärbunden polymer.

Frågedatum: 2008-01-17