plåtämne

Fråga: Vad är den svenska översättningen av blank, det vill säga ett litet utstansat, förfabricerat metallstycke som man sedan pressar till en form?

Svar: Den svenska termmotsvarigheten är plåtämne.

Frågedatum: 2006-04-28