plutch

Fråga: Hur uttyder man förkortningen plutch, och vad heter det på tyska? Förkortningen står på ett intyg om fullgjord värnplikt och är underskrivet av en kapten vid ett regemente.

Svar: Plut- är en förkortning för pluton och -ch en förkortning för chef, alltså bör plutch stå för plutonchef som på tyska heter Zugführer.

Frågedatum: 1995-07-20