prebiotika

Fråga: Vad innebär prebiotika och probiotika?

Svar: Prebiotika är en typ av kolhydrat som stimulerar tillväxten av probiotika. Två sorters prebiotika med denna effekt är inulin och fruktooligosackarid. Probiotika är levande bakterier som har god inverkan på tarmfloran. Växtfibrer (prebiotika) i kombination med bakterier (probiotika) har en dokumenterat större hälsoeffekt än prebiotika och probiotika var för sig. Därför har kombinationen av prebiotika och probiotika getts benämningen synbiotika (efter den synergieffekt som uppnås), och behandlingen har följaktligen kommit att kallas synbiotisk behandling.Förledet pre– innebär ’före’ eller ’på förhand’ och inte ’för’, medan pro– motsvarar ’välvilligt inställd till’ eller ’ställföreträdande’. Det kanske inte är de lämpligaste prefixen i detta sammanhang men termerna är etablerade.

Frågedatum: 2008-11-05