produktblad

Fråga: Vi behöver en definition av begreppet produktblad.

Svar: Definitionen lyder ’information som består av tekniska och praktiska upplysningar om en produkt och hur den används’.

Frågedatum: 2013-02-19