produktifiera

Fråga: Vad gör en organisation som försöker skapa tydliga produkter av sin verksamhet? Produktifierar, produktiserar eller produktifiserar? (Det sista alternativet låter absurt.) Ska ordet bildas i analogi med kvantifiera eller med kvalificera? Varför har svenskan skilda ändelser på dessa två ord när t.ex. engelskan har samma ändelse: -fy?

Svar: Enligt Handelshögskolan i Stockholm säger man produktifiera, och det innebär att man ’paketerar en tjänst tydligare’. Svenskan har skilda ändelser på kvantifiera och kvalificera eftersom -fiera kommer från franskans -fier och -ficera från latinets -ficare.

Frågedatum: 1998-01-27