provpåsklämma

Fråga: Vad heter ett sådant där mässingsstift som man använder till att försluta påskuvert med? Det heter haaranasta (grenstift) på finska.

Svar: Provpåsklämma. Vi har även funnit belägg för provpåsklammer och pappersbindare. En etablerad populärbenämning är jungfruben.

Frågedatum: 1997-07-10